LYSENKO DMYTRO YURIYOVYCH

President of the Donetsk Regional Non-Governmental Organization “Diving Federation”

Read more

GOLOVAN ANATOLY IVANOVYCH

Senior coach of Donetsk region national team

Read more

Honored coach of Ukraine
Coach of the Diving Department of sports school in Mariupol
Pupils:
Lysenko D., Chichilova M., Bochkaryova O., Kravtsova E., Zharkova M., Volosova Y., Oliferchik.

LIKHACHOVA YULIA MIHAYLIVNA

Diving coach of Donetsk region

Read more

Senior Coach of the Diving Department of sports school in Mariupol
Pupils: Kutsenko G., Kutsenko A.

POPOVA MARYNA VIKTORIVNA

Diving coach of Donetsk region.

Read more